Tag: hospodaření

ČLÁNKY

O věčném kole se třemi loukotěmi

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Kniha Kazatel Kdokoli chce do něčeho investovat nebo prostě dlouhodobě ochránit svoje hodnoty a ještě na tom v průběhu času vydělávat, by se měl řídit několika pravidly.Jaká jsou opravdu k něčemu?