10 chyb, které chytrý člověk nikdy neudělá dvakrát

Každý děláme chyby – to je prostě fakt – ale ne každý se z nich umí poučit. Někteří dělají ty samé chyby stále znovu a znovu, selhávají v základní snaze o jakýkoli pokrok a stále nevědí proč.

„Chyby jsou vždy odpustitelné, pokud má někdo kuráž je přiznat.“

Bruce Lee

Když učiníme chybu, je často těžké si to přiznat, protože je to jako útok na naše nejvnitřnější já, naši sebehodnotu. Tenhle sklon představuje masivní problém, protože nové výzkumy prokazují něco, co nám selský rozum říká už dlouhé roky – plné vědomí a připuštění si omylu je jediná cesta, jak se vyhnout jeho opakování.

Spousta lidí s tím ale pořád zápasí.

Výzkumníci z laboratoře klinické psychofyziologie na Michiganské státní univerzitě zjistili, že lidé spadají do dvou základních skupin, pokud jde o problémy: ti s pevným nastavením mysli („Zapomeňte na to, nikdy v tom nebudu dobrý.“) a ti s růstovým nastavením mysli („Hele, to je ono! Tak se mrknem, co jsem zvoral, abych se tomupřiště vyhnul.“)

„Už jen tím, že problémům věnujeme pozornost, investujeme víc času a námahy do jejich korekce,“ říká autor studie Jason Moser. „Výsledek je pak tím, díky čemu funguje omyl k vašemu prospěchu.“

Ti s růstovným nastavením se umí postavit na nohy, protože se svými problémy vědomě pracují a používají je k vlastnímu zlepšení. Ti s pevným nastavením jsou svázaní s jejich opakováním, protože jejich hlavní snahou je problémy ignorovat.

Chytří a úspěšní lidé nejsou nijak imunní vůči chybám; jen mají jednoduše nástroje k tomu, aby se z nich poučili. Jinými slovy pozeznají jejich kořeny a už neudělají podruhé to samé.

„Pokud děláte podruhé stejný omyl, už to není omyl, ale volba.“

Paulo Coelho

Některé omyly jsou natolik lákavé, že je v nějakém bodě našeho rozvoje uděláme všichni. Ale někteří se z nich umí poučit a neopakovat je.

Víra v něco, co je příliš krásné na to, aby to byla pravda

„Říkám tomu Guptův zákon kreativních anomálií. Když se mi to nezdá, tak je to bouda.“

Zítřek nikdy neumírá

Někteří lidé jsou natolik charismatiční a sebevědomí, že ostatní mají sklon věřit nekriticky čemukoli, co řeknou, a řídit se bezhlavě podle toho. Pořád mluví o tom, jak je jejich podnikní úspěšné, jak jsou oblíbení, koho znají a kolik vám mohou nabídnout jedinečných příležitostí. Ano, někteří lidé jsou opravdu velmi úspěšní a mohou vám nabídnout pomoc. Ale vždycky je potřeba trocha kritického myšlení ohledně možností, které vypadají příliš dobře. A chytrým lidem stačí spálit se jednou, podruhé už se naučí tyhle triky poznávat, protože jejich symptomy jsou pořád ty samé. Důsledkem naivity a absence jednoduchého úsudku může být značná katastrofa. Chytří lidé se vždyky ptají na to podstatné, než se zapojí. Je jim jasné, že nic – včetně jich samotných – není tak dobré, jak to vypadá.

Konání stejné věci stále znova a znova a očekávání jiných výsledků

Albert Einstein konstatoval, že šílenství je dělat věci stejně a čekat jiné výsledky. Navzdory jeho popularitě a neoddiskutovatelnému vhledu do věcí je tu stále hodně lidí, kteří se zdají být přesvědčeni, že dva a dva bude jednoho krásného dne pět. Ty chytří, na druhé straně, potřebují tu frustraci zažít jen jednou. Skutečnost je jednoduchá: pokud držíte stejný přístup, budete získávat stále to samé bez ohledu na to, jak moc doufáte v něco jiného. Chytrý člověk ví, že když potřebuje jiné výsledky, musí jednoduše změnit svůj přístup k věcem, at už je to jakkoli těžké.

Oddalování potěšení

Žijeme ve světě, kde je kolem nás neustále obrovské množství informací, rychlé uspokojení čehokoli čeká skoro na každém kroku a všude nám chtějí prodat zaručené recepty na spokojený život. Jenže skutečná odměna nepřichází nikdy snadno a rychle, ale předchází jí náročná práce. A chytří používají tohle jako motivaci na každém kroku vlastní cesty k vlastním cílům, protože je jim taky jasné, že prodat se rychle a levně by v delším horizontu bylo jen bolestivé zklamání.

[metaslider id=1742]

Operovat bez rozpočtu

Nemůžete zažít finanční svobodu, dokud nebudete operovat s jasným rozpočtem. Nastavit si tohle pracovně i soukromě nás nutí do promyšlených rozhodnutí a rozlišení toho, co chceme a co potřebujeme. Chytří lidé se musí s hromádkou účtu každý měsíc střetnout jen jednou, než si to všechno dají dohromady. A začínají jednoduchým přehledem toho kam které jejich peníze vlastně jdou. Uvědomili si totiž, že jakmile víte, kolik vlastně utrácíte a za co, zjeví se ty správné volby velmi jasně. I ranní kafe ze stánku je mnohem menší lákadlo při vědomí, že udělá průměrně 1000 dolarů za rok. Tvorba rozpočtu ale není jen o tom ujistit se, že máme každý měsíc na potřebné složenky; jde i o to neprošvihnout nikdy přiležitost, protože jste místo toho utratili možný kapitál za hlouposti. Rozpočet zakládá osobní disciplínu, a disciplína je základem kvalitní práce.

Ztráta širší perspektivy

Je jednoduché stát se stále vytíženým a pracovat každou chvíli na tom, co je zrovna před vámi do té míry, že ztratíte ze zřetele celkovou perspektivu. Ale chytří lidé se naučili držet v zorném poli jak denní priority, tak i celkový cíl toho, kam se nakonec chtějí dostat. Neznamená to, že by jim nezáleželo na drobnostech, ale pokud to vyžaduje celek, dovedou se přizpůsobit. Život je o velkém obrazu a když ho ztratíte ze zřetele, trpí všechny jeho části.

Neudělat si domácí úkol

Všichni jsme někdy využili zkratku, ať už to bylo zkopírování kamarádova referátu z biologie nebo jsme se nepřipravili na důležitou schůzku. Chytří lidé pochopili, že ačkoli se tohle může občas vyplatit, stálá aplikace tohoto přístupu je vždycky strhne – dříve či později – dozadu. Neriskují a chápou, že neexistuje náhražka pro tvrdou práci a náležitou péči. Pokud si neudělají vlastní úkoly, nikdy se nic nenaučí a zarazí tak cokoli, o co by se snažili.

Předstírat, že jsem někdo jiný

„Lidé vám řeknou, že jste se změnili v momentě, kdy přestanete dělat to, co chtějí oni.“

Je lákavé zkoušet potěšit lidi okolo tím, že se budeme tvářit a chovat podle jejich představ. Jenže nikdo nemá rád padělky a snažit se být někým jiným nikdy nekončí dobře. Těm chytrým to došlo v první chvíli tehdy, když ztratili soudržnost, zasekli se uprostřed věty nebo zkrátka pustili svou tvář. Ostatní lidé si neuvědomují, že každý vlastně vidí jejich skutečné já. A neuvědomují si, kolik vztahů takhle poškodili, kolik možností ztratili, kolik šancí propásli jako důsledek této přetvářky. Chytří lidé na druhé straně vytvářejí spojení hnedka a hlavně si uvědomují, že opravdové štstí a úspěch vyžadují autenticitu – v první řadě jejich vlastní.

Snažit se každému zavděčit

Skorokaždý udělá v nějakém bodě tuto chybu, ale chytří lidé si ji rychle uvědomí – je zhola nemožné zavděčit se všem a zkoušet se všem zavděčit většinou vede k tomu, že se nezavděčíte vůbec nikomu. CHytří lidé, kteří vědí, že je to skutečně efektivní, si už vyvinuli kuráž na to, aby snažil zavděčit hlavně sobě věcmi, které jsou podle nich správné – nikoli rozhodnutí, která mají všichni rádi.

Hraní si na oběť

Denní zprávy na sociálních sítích jsou plné lidí, u kterých se zdá, že se dostali hodně daleko tím, že ze sebe udělali oběť – jedno čeho. Chytří lidé to možná zkusí jednou, ale rychle si uvědomí, že to není nic jiného než forma manipulace a že jediné, co nastane, je vztek ostatních, když zjistí, že si s nimi dotyčný hraje. Je tu ale ještě jeden skrytější faktor této strategie, který chytnou jen ti se skutečným vhledem: abyste byli obětí, musíte se vzdát své síly, a tu nelze docenit.

Snažit se někoho změnit

Jediná cesta, jak se někdo může změnit, je skrze jeho vlastní touhu a prostředky k vlastní změně. Je to sale pořád lákavé, snažit se změnit někoho, kdo neche, jako kdyby to měla svést jenom vaše vlastní vůle a zájem o jejich dobro. Někteří si dokonce aktivně volí lidi s problémy v domnění, že je můžou „spravit“. Chytří lidé se takhle spletou jednou, ale pak si uvědomí prostou věc: nikdy nezmění nikoho jiného než sebe sama. Místo toho vybudují své životy kolem autentických a pozitivních lidí a cíleně se vyhýbají těm problematickým, kteří by je jen stahovali dolů.

Sečteno a podtrženo

Lidé s dostatkem emoční inteligence jsou úspěšní, protože se nikdy nepřestanou učit. Učí se z vlastních chyb, učí se z vlastních úspěchů, a pořád mění k lepšímu sebe samé.

 

Okomentujte

One Comment

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.